Kernwaarden van Dalton

Streven naar zelfverantwoordelijk leren

Inleiding

Daltononderwijs is effectief onderwijs dat geïnspireerd is door het gedachtegoed van de grondlegster Helen Parkhurst (1886-1973). Het is geen doel op zich, maar we gebruiken het als middel om onze kinderen te helpen om zich te ontwikkelen tot een autonoom en onafhankelijk denkend en functionerend persoon; een ‘fearless human being’, zoals Helen Parkhurst dat beoogde!

Het is geen trucje en geen kunstje! Dalton is een continue, proces van verschillende vormen van interactie tussen de leerling en de leerkrachten. Het is een ‘way of life’.

De kernwaarden

Zoals iedere Daltonschool werken we vanuit de vijf  Daltonkernwaarden.

Effectiviteit en doelmatigheid

We leren plannen en zorg te dragen voor onze taken en hulp te vragen waar we dat nodig hebben. Iedereen krijgt wat hij nodig heeft en aankan. We zorgen goed voor onszelf, elkaar en onze omgeving en denken na over wat we doen.

We geven vertrouwen en verantwoordelijkheid aan onze leerlingen om delen van het leerproces bouwoverstijgend te doen.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe we aan deze kernwaarde in de praktijk werken aan de hand van onderstaande voorbeelden.

Eigenaar van het leerproces

Vanaf groep 4 werken wij -naast de weektaak in de ochtend-, ook thematisch met …

Activeren + motiveren = presteren

Ons onderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Dat …

Reflectie

We ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes. Nieuwsgierig en onderzoekend zijn past in onze aard. We benaderen elkaar positief, met respect en vergroten elkaars zelfbeeld. Door feedback te vragen krijgen we steeds meer vertrouwen in het eigen kunnen en leren we onszelf steeds beter kennen. Hierdoor groeien we als persoon.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe we aan deze kernwaarde in de praktijk werken aan de hand van onderstaande voorbeelden.

Inzicht in kennen en kunnen

Nadenken over je eigen gedrag en werk is erg belangrijk. Onze leerlingen leren al …

Leren en reflect(l)eren

We besteden veel aandacht aan het proces van leren. Leren heeft heel veel gebieden …

Zelfstandigheid

We bieden ruimte om eigen initiatief te nemen, te mogen ontdekken en zelf keuzes te maken. We stimuleren eigenaarschap. Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen resultaat, waardoor je – binnen je mogelijkheden – zelfredzaam en zelfwerkzaam bent.

Hoe we dat in de praktijk brengen

Gebruik van dagkleuren

Om in de tijd van nú, maar ook zéker voor de tijd van later, …

Auto-matisch

Wij willen onze leerlingen zelfstandig, onafhankelijk en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerresultaten. Ons …

Eigenaar van het leerproces

Vanaf groep 4 werken wij -naast de weektaak in de ochtend-, ook thematisch met …

Inzicht in de ontwikkeling op basis van de portfolio

Onze leerlingen maken gebruik van een digitaal ontwikkelingsportfolio: MijnRapportfolio.nl. Dit portfolio is persoonsgebonden en …

Vrijheid en verantwoordelijkheid

We krijgen – binnen gestelde kaders – de ruimte en het vertrouwen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. We leren om zelf taken te organiseren en uit te voeren. Iedereen kiest bewust wat hij wil leren en het tempo waarop hij dat gaat doen. Door met plezier te werken voelen we ons vrijer en kunnen we meer verantwoordelijkheid aan.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe we aan deze kernwaarde in de praktijk werken aan de hand van onderstaande voorbeelden.

Vrijheid in verantwoordelijkheid

In haar boek “Education on the Dalton Plan” schrijft Helen Parkhurst dat het voor …

Op je plek, waar die ook is

KC De Kring heeft een open gebouw met veel mogelijkheden. De hal is het …

Samenwerken

We ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes. Nieuwsgierig en onderzoekend zijn past in onze aard. We benaderen elkaar positief, met respect en vergroten elkaars zelfbeeld. Door feedback te vragen krijgen we steeds meer vertrouwen in het eigen kunnen en leren we onszelf steeds beter kennen. Hierdoor groeien we als persoon.

Hoe we dat in de praktijk brengen

We laten je graag zien hoe we aan deze kernwaarde in de praktijk werken aan de hand van onderstaande voorbeelden.

Ik, ik en de ander, ik en de omgeving

Onze school is een plek waar leerlingen alle gelegenheid krijgen om met elkaar om …

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven