Basisschool

Het hart van het onderwijs, is het onderwijs vanuit het hart

Naar de basisschool

KC De Kring biedt Dalton-onderwijs. Dat betekent dat we onze onderwijsvisie koppelen aan de 5 kernwaarden die het Daltononderwijs kenmerkt: effectiviteit en doelmatigheid, reflectie, zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid in gebondenheid. Onze leerlingen zijn zich bewust van de basiswaarden omtrent: ik, ik en de ander, ik en mijn omgeving.

Hoe we werken

We realiseren zoveel mogelijk onderwijs op maat (groepsoverstijgend, ontwikkelingsgericht en thematisch), en ontwerpen zelf doorgaande lijnen (clusters, persoonlijke doelen, taakwerken, etc.) Tevens is er veel aandacht voor executieve functies en werken we toe naar zelfsturend leren.

Vanaf de bovenbouw (groep 4), werken we in de middagen met het internationale curriculum van IPC. Bij bij taal en spelling werken we met werkschriften van de methode PIT en het werken middels de Gynzy software biedt ons de gelegenheid om ons onderwijs op dagelijkse basis af te stemmen aan de behoefte van onze leerlingen: actueel, passend, doelgericht onderwijs.

Waar we in geloven ...

Eigenaarschap is de magie die je ziet bij kinderen, wanneer ze hun eigen plan vorm kunnen geven en uit kunnen werken (alleen of samen) en waarbij uiteindelijk met trots -op welke wijze dan ook- getoond kan worden dat het doel bereikt is.

School is voor ons meer dan leren

Op onze school leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds veranderende maatschappij. Wij zijn een school waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.

Spreekt dit je aan? Maak dan een afspraak of kom kennismaken.

Praktische info

Om samen een vliegende start te maken mag je kind al komen ‘wennen’ op school. Zo kan het met een fijn gevoel starten als de eerste schooldag komt.

Kennismaken

Je kind kan op elk willekeurig moment worden aangemeld. Wanneer het vier jaar wordt kan het naar school. Spreekt de basisschool en wil je je kind aanmelden, vul dan vlug het formulier in.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven