Oudervereniging

Introductie

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders. De kerngroep vergadert zo’n 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast vergader en organiseer je samen met school activiteiten zoals Sinterklaas, winterfeest, carnaval, lentefeest, schoolreisje, schoolfotograaf, de musical van groep 8 en het zomerfeest.

Per activiteit is er een commissie die bestaat uit OV-leden en leerkrachten. De commissies worden over de OV-leden verdeeld. Ook zorgt de OV voor de aankleding op school rondom de verschillende activiteiten.

Naast ouders voor de kerngroep zijn we ook regelmatig op zoek naar ouders die graag willen meehelpen bij activiteiten. Vele handen maken licht werk en zorgen voor leuke activiteiten op school! De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom.

Bij het organiseren van de activiteiten is hulp van ouders onmisbaar. U zult dan ook dit schooljaar weer regelmatig een oproep ontvangen. Naast de gezelligheid om aan activiteiten deel te nemen, vinden kinderen het ook leuk wanneer hun ouders/verzorgers helpen op school.

Onze oudervereniging bestaat alleen uit ouders van de basisschool. Ze vergaderen ongeveer 6 keer per jaar om alle activiteiten goed voor te bereiden. Namens het kindcentrum neemt ook een collega deel aan de vergadering.

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage is 30 euro per kind*. Dit bedrag mag overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL05 RABO 0359291554 t.n.v. Oudervereniging OBS de Kring, onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en). De bijdrage is vrijwillig maar heel hard nodig om de activiteiten te kunnen (blijven) organiseren. Het bedrag mag ook in 2 termijnen (september/februari) betaald worden.

Ouders waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar instromen, dienen een evenredig deel van de bijdrage te voldoen. Indien ingestroomd in het eerste kwartaal van het schooljaar, dient het totale bedrag te worden voldaan.

De ouderbijdrage is vrijwillig: er is geen wettelijke verplichting tot betaling.

Correspondentieadres

Oudervereniging KC De Kring
Hubertusstraat 70,
6191 PD Beek
T: 046 428 02 75
e: ovdekring@gmail.com

Documenten van de Oudervereniging

Zoeken

Zoeken

Sorteren

Sorteren

Activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten om weer te geven.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven